Rigutto Tandarts maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

NobelGuide

Werken volgens het NobelGuide principe is werken met het meest moderne en 's werelds beste behandeltechniek op implantaat gebied.   

Onze werkwijze is mede gebasseerd op 2 stellingen; "Meten is weten" en "Gissen is missen". Vooral voor de implantologie geldt dat uitgebreid onderzoek en planning de basis vormen voor een succesvolle behandeling. Nadat in overleg met u is vastgesteld wat de realiseerbare wensen zijn, wordt uw tandvlees gescreend, worden rontgenfoto's vervaardigd, studiemodellen gemaakt en d.m.v. mondfotografie de beginsituatie vastgelegd. Uit deze verzameling van gegevens wordt een plan gemaakt met begroting, die in overleg met u wordt uitgevoerd. 

nobelguide
Uw voordelen zijn:
• Een voorspelbaar behandelresultaat
• Kortere stoeltijd, minder behandelafspraken
• Chirurgie zonder opklap van het tandvlees (minder nabezwaren bij de patiënt)
• Een immediate, tijdelijke of een permanente ("Teeth-in-an-Hour") restauratie.