Rigutto Tandarts maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies
Elk jaar zijn er weer wettelijke verplichtingen waarbij de tandheelkundige branche en dus ook wij, ons aan moeten houden. Deze verplichtingen, dus uw rechten staan hier vermeld.   Daarnaast hebben wij zoals ook op de website staat vermeld onze “huisregels”.
Wettelijke verplichtingen:  

  1. Bij het eerste bezoek meldt u zich aan de balie. De assistente zal u vragen om de volgende zaken ivm de identificatieplicht: Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)  en een  Verzekeringspasje 
  2. Medische anamnese: wij zijn verplicht uw huidige gezondheidssituatie en uw huidige medicijngebruik na te vragen en te noteren, dit om medische calamiteiten te voorkomen. Wijzigingen dient u zelf door te geven.  
  3. Wet patiëntendossier: wij mogen zelf geen oude patiëntenkaarten opvragen of uw kaart naar andere tandartsen sturen zonder uw schriftelijke toestemming. 
  4. Begrotingen: sinds 1 januari 2012 zijn wij verplicht u bij een behandeling waarbij de kosten meer dan 150,00 €  bedraagt hiervoor een begroting  te maken. Wij zijn niet op de hoogte wat ieder van u vergoed krijgt per behandeling. U zult dus zelf navraag moeten doen bij uw zorgverzekering. Indien u akkoord gaat met de begroting doormiddel van het inplannen van afspraken , gaan wij er vanuit dat u op de hoogte bent van uw eventuele eigen bijdrage.  
  5. Wij dienen te voldoen aan de WIP richtlijnen (hygiëne) Wij zijn hiervoor jaarlijks gecertificeerd via MCS  
  6. Bij klachten kunt u zich via de website tot ons richten of via het KNMT. Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van het KNMT. (folders aan de balie)